Zielony samochód

Cel dofinansowania

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć służących obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym wykorzystywanych do celów prywatnych.

Kto może składać wnioski?

Osoby fizyczne

Rodzaj dofinansowania:

Dotacja – do 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 18 750 zł.

Kwalifikowany jest koszt zakupu (cena nabycia) pojazdu elektrycznego.

Koszt zakupu (cena nabycia) pojazdu elektrycznego nie może przekroczyć 125 000 zł.

Termin, od którego można składać wnioski:

26 czerwca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

31 lipca 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Sposób  aplikowania:

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.