Mój prąd

Cel dofinansowania

Instalacje fotowoltaiczne na potrzeby własne.

Kto może składać wnioski?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Poziom dofinansowania: dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Rodzaj dofinansowania:

Dotacja na zasadzie refundacji poniesionych wydatków do kwoty 5000 zł

Warunki szczegółowe:

  • instalacja powinna być już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
  • wydatki zostały poniesione od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą
  • inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji

Termin, od którego można składać wnioski: 13 stycznia 2020 r.
Termin, do którego można składać wnioski: 18 grudnia 2020 r.

Dokumenty niezbędne na etapie aplikowania

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa

lub poprzez formularz udostępniony na portalu: https://mojprad.gov.pl/jak-złożyć-wniosek

Do złożenia formularza w formie elektronicznej niezbędny jest profil zaufany lub e-dowód.