Koliber

Cel dofinansowania

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie – zeroemisyjnym przewozie osób.

Program umożliwia dofinansowanie:

  • zakupu/leasingu nowych pojazdów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania,
  • zakupu i montażu punktu ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Rodzaj dofinansowania:

Dotacja – do 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jednak nie więcej niż 25 tys. zł

Pożyczka-  do 100 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dofinansowaniem w formie dotacji udzielonym na to przedsięwzięcie.

UWAGA: wnioski należy składać na odrębnych formularzach

Termin, od którego można składać wnioski:

26 czerwca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski:

31 lipca 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków

Sposób  aplikowania:

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.