Zmiany w programie „Czyste powietrze”

Na przełomie marca i kwietnia zaczęły obowiązywać zmiany w rządowym programie „Czyste Powietrze”, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków. Najważniejsze zmiany w programie przedstawia poniższa prezentacja NFOŚiGW oraz plansza pn. „Dziesięć zmian w programie Czyste Powietrze”. Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami  również w  zakładce Źródła finansowania.

Prezentacja NFOŚiGW dot. programu Czyste Powietrze

Najważniejsze_zmiany_w_programie_czyste_powietrze