Zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka  zapowiedział zmiany w programie „Czyste Powietrze”, które wejdą w życie z dniem  1 stycznia 2022 r. Do najważniejszych z nich należą:

– brak dotacji na zakup pieca węglowego

– zwiększenie progów dochodowych dla podwyższonego poziomu dofinansowania, w  przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego do kwoty 2189 zł, dla gospodarstwa wieloosobowego do kwoty 1563 zł/osobę

Ponadto już w połowie tego roku możliwe będzie uzyskanie kredytu na sfinansowanie inwestycji w ramach „Czystego Powietrza”.  Jego zalety to:

– konkurencyjne oprocentowanie w skali roku

– większa maksymalna kwota kredytu

– okres kredytowania wydłużony do 12 lat

– obniżona prowizja, opłata za udzielenie kredytu lub marża

– 80 proc. pożyczki będzie gwarantowane przez BGK w razie niemożności spłacenia zobowiązania przez beneficjenta

Z kredytu można będzie sfinansować wyłącznie nierozpoczęte inwestycje  i należy je przeprowadzić w ciągu  18 miesięcy.

Kredyty termomodernizacyjne ma oferować na razie siedem banków – Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB.