Zapytanie ofertowe nr 1/2020 Realizacja i dostawa programu analizy energetycznej

logotyp

Znak sprawy:  OA.272.11.2020                                                                        Hajnówka, 09.03.2020

 

 

Powiat Hajnowski

ul. A. Zina 1

 17-200 Hajnówka

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2020

 

ZAPROSZENIE

Zapraszam do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Zakup i dostawę kamery termowizyjnej do smartfona oraz smartfona.

Projekt „Utworzenie centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: powiat hajnowski i białostocki” dofinansowany jest ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI i Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

W załączeniu przesyłam Warunki zamówienia.

 

                                                                                                       Z poważaniem,

Starosta Hajnowski

Andrzej Skiepko

 

 

Załączniki:

Warunki zamówienia wraz z zaproszeniem ofertowym

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze