Wkrótce możliwe połączenie programu „Czyste Powietrze” z kredytem

Jak informuje NFOŚiGW już w drugiej połowie tego roku otworzy się możliwość uzyskania kredytu na sfinansowanie inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. W chwili obecnej trwa nabór banków zainteresowanych do obsługi kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”.

Korzystne warunki kredytowania oraz możliwość oferowania kredytu z dotacją pozwoli na większą dostępność wsparcia dla osób, które z powodu wysokich kosztów inwestycji nie są w stanie jej zrealizować z własnych zasobów pieniężnych. Dotyczy to osób mogących skorzystać zarówno z podstawowego, jak i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Wg słów Prezesa ZBP zainteresowanie przystąpieniem do programu „Czyste Powietrze” zapowiedziały już pierwsze banki komercyjne i spółdzielcze: Alior Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Credit Agricole Bank Polska SA oraz Bank BPS wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

Źródło:http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1709,banki-nowymi-partnerami-programu-czyste-powietrze.html