Wizyta doradcy energetycznego z Bawarii

W dniach  08-09.12.2019 r. odbyła  się w Powiecie Hajnowskim i Białostockim wizyta koordynatora projektu partnera niemieckiego Martina Kastnera ze Stowarzyszenia Energievision Frankenwald e.V. oraz doradcy energetycznego Uni Darmstadt NWG Franka Berlips. Podczas wizyty w Powiecie Hajnowskim przeprowadzono wizję lokalną w budynkach komunalnych  Powiatu Hajnowskiego i Miasta Hajnówka mającą na celu ocenę zastosowanych rozwiązań energetycznych przez niemieckiego fachowca, który na co dzień zajmuje się wspieraniem dużych przedsiębiorstw w zakresie wdrażania środków zwiększających efektywność energetyczną i przyczyniających się do obniżenia ich wydatków na energię. Analizie poddano budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Hajnówce, Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce, Urzędu Miasta Hajnówka, Szkołę Podstawową nr 2 i Szkołę Podstawową nr 4 w Hajnówce. Doradca wskazał konkretne rozwiązania techniczne, które przy niewielkich nakładach finansowych mogłyby  poprawić funkcjonowanie energetyczne w budynkach. Dokładne merytoryczne wskazówki zostaną przekazane w formie opinii i zaleceń do wdrożenia. Dodatkowo p. Berlips podzielił się swoim bogatym doświadczeniem w wieloletniej pracy doradcy energetycznego, co jest cenną pomocą dla naszego nowopowstałego Centrum Energii Odnawialnej.