Zielona lista urządzeń i materiałów w programie „Czyste powietrze”

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w programie „Czyste powietrze” powinny korzystać z bazy danych urządzeń grzewczych i materiałów znajdujących się na specjalnej liście Lista-zum.ios.edu.pl. Wybór urządzeń z listy będzie jednocześnie potwierdzał osiągnięcie efektu ekologicznego inwestycji.  NFOŚiGW zakłada, że w 2021 r. w programie będą kwalifikowane wyłącznie materiały i urządzenia wpisane na „zieloną listę”.

Kompleksowy katalog ZUM powstaje na bazie już funkcjonującej strony czyste-urzadzenia.ios.edu.pl i będzie zgodny z programem, w szczególności z kategoriami kosztów kwalifikowanych oraz wymaganiami technicznymi. Pod adresem lista-zum.ios.edu.pl znajdą się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, ciekłe i gazowe a także urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła). Nowością będą dodatkowe elementy: materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi zewnętrzne i garażowe. Aktualizacje są przewidziane do końca trwania programu w 2029 r.

Zgodnie z informacją NFOŚiGW bazę nadal będą współtworzyć producenci i autoryzowani dystrybutorzy urządzeń grzewczych. W celu  wpisania urządzenia/materiału na listę wymagana będzie rejestracja na stronie. Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną umieszczone w ogólnodostępnej bazie, która będzie miała charakter informacyjny i nie będzie rankingiem czy informacją handlową, a dodawane urządzenia będą uszeregowane w sposób losowy.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1625,w-programie-czyste-powietrze-bedzie-latwiej-kwalifikowac-zielone-urzadzenia-i-materialy.html