Ulga termomodernizacyjna – nie zapomnij przy rozliczeniu PIT!

Rozpoczęło się rozliczanie dochodów za rok 2020 z Urzędem Skarbowym. W związku z tym chcielibyśmy przypomnieć o możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Kwota odliczenia wynosi do 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych polegających na:

– zmniejszeniu zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, np. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej,

– zmniejszeniu zużycia energii dostarczanej budynków, np. wymiana kotła w ocieplonym budynku,

– wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła np. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

– całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne,  np. instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Wydatki muszą dotyczyć przedsięwzięcia, którego planowane zakończenie jest w przewidywane w przeciągu 3 najbliższych lat. W sytuacji gdy kwota odliczenia nie miałaby pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat (licząc od końca roku dochodowego w którym poniesiono pierwszy wydatek).

Ulgę można łączyć z dotacją z programu „Czyste Powietrze” i „Mój prąd”, jednak należy pamiętać, iż we wniosku PIT nie odlicza się kwoty uzyskanego dofinansowania. Krótko mówiąc – podawaną kwotę należy pomniejszyć o przyznaną pomoc finansową.

Każdemu podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Z ulgi nie mogą skorzystać jednak osoby, których dom jest dopiero w budowie.