Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze” uwzględniająca:

– zakończenie możliwości dofinansowania zakupu i montażu kotła na węgiel tylko do końca bieżącego roku. Koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem zarówno złożenia wniosku o dofinansowanie do 31 grudnia 2021 r., jak i wystawienie faktury  do dnia 31 grudnia 2021 r.

– zwiększenie progów dochodowych w podwyższonym poziomie dofinansowania w przypadku gospodarstw wieloosobowych do 1564 zł przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw jednoosobowych do 2189 zł

– możliwość ubiegania się o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).