Szkolenie dla instalatorów ogniw fotowoltaicznych

Szkolenie dla instalatorów ogniw fotowoltaicznych

Zapraszamy na szkolenie online „Aktualne wymagania w zakresie budowy i bezpieczeństwa eksploatacji instalacji PV”. Webinarium organizowane jest przez Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu „Establishment of a Competence Centre for renewable energy and energy efficiency in the Podlasie region: the counties of Hajnówka and Białystok”.

Szkolenie odbędzie się 6 listopada i jest nieodpłatne. Finansowane jest ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Termin szkolenia: 6 listopada 2020 roku, godz. 8.15 – 11.00.
Prowadzący szkolenie: dr inż. Marcin Sulkowski

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawy prawne
2. Wymagane wyposażenie instalacji PV
3. Ochrona przeciwporażeniowa oraz przeciwprzepięciowa instalacji PV
4. Badania odbiorcze instalacji PV

Forma szkolenia: Webinarium, wymagane jest posiadanie komputera posiadającego połączenie internetowe, kamera nie jest wymagana.
Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, szczegółowe dane dostępowe zostaną przekazane osobom, które zgłoszą swój udział.
Po szkoleniu uczestniczy otrzymają w formie elektronicznej prezentacje i materiały.

Formularz zgłoszeniowy

Prosimy o czytelne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego (skan oryginału) do dnia 4.11.2020 r., mailem na adres: k.poskrobko@bof.org.pl lub oryginału pocztą na adres:
Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Adama Mickiewicza 74 lok. 6
15-232 Białystok.