Szansa na wsparcie dla przedsiębiorców w programie „Energia plus”

Już 1 października br. rozpoczyna się  druga edycja programu NFOŚiGW „Energie plus” dedykowana dla przedsiębiorców na projekty dotyczące m.in.: budowy, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. , czy też służącym poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektom mającym na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Na przedsiębiorców czekają: dotacje z budżetem prawie 50 mln zł (przy uwzględnieniu technologii ORC – Organiczny cykl Rankine’a) oraz pożyczki preferencyjne i na zasadach rynkowych, na które zarezerwowano ponad 1,2 mld zł. Minimalna wysokość kwoty pożyczki wynosi 0,5 mln zł przy oprocentowaniu WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% . Dodatkowo w warunkach konkursu wprowadzono  możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10% nie więcej niż 1mln zł oraz rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1647,w-zmienionym-programie-energia-plus-na-przedsiebiorcow-czeka-1-3-mld-zl.html