O nas

Centrum Energii Odnawialnej działa od 2018 roku w powiecie hajnowskim i białostockim. Celem projektu było utworzenie niezależnego centrum doradztwa w zakresie odnawialnych źródeł energii dla samorządów lokalnych, instytucji, firm i osób prywatnych, a także koordynowanie systemu zarządzania energią w ww. powiatach.

Do najważniejszych zadań Centrum należy organizowanie spotkań z ekspertami dla osób zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi, solarnymi, pompami ciepła oraz termomodernizacją budynków. Dzięki bezpłatnym konsultacjom naszych doradców OZE w zakresie możliwości dofinansowania instalacji OZE z funduszy krajowych i unijnych, nieodpłatnej ocenę stanu budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz propozycjom rozwiązań energooszczędnych  nieustannie pogłębiamy świadomość lokalnych społeczności na temat korzyści płynących z inwestycji w odnawialne źródła energii.

Celem projektów, które obecnie realizujemy jest nie tylko propagowanie ekonomicznego aspektu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, ale przede wszystkim poszerzenie świadomości społeczeństwa odnośnie korzyści ekologicznych osiąganych poprzez konsekwentne odchodzenie od paliw kopalnych, na rzecz czystej energii – redukcję emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.

Od maja 2021 roku Centrum Energii Odnawialnej kontynuuje swoją misję propagowania idei społeczeństwa odpowiedzialnego energetycznie jako Fundacja Centrum Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej z siedzibą w Białymstoku, która została wpisana do KRS pod numerem 0000899510. Mając na uwadze stale rosnące zainteresowanie społeczności lokalnych, jak i samorządów  technologią OZE i efektywnością energetyczną budynków, a także niesłabnące zainteresowanie doradztwem Centrum Energii Odnawialnej  w kolejnych latach zamierzamy podjąć realizację kilku kolejnych projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, poszerzając jednocześnie nasz zasięg działania.