O nas

         Powstanie Centrum Energii Odnawialnej wiąże się ze współpracą polsko – niemiecką zainicjowaną już w roku 2016 r. Wówczas właśnie Fundacja EuroNatur, działająca na terenie całego Podlasia od ponad 25 lat, realizowała wspólnie z partnerami polskimi – Powiatem Hajnowskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Miastem Łapy oraz partnerem niemieckim „Energievision Frankenwald e.V.” projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu”. Jednym z głównych efektów projektu było utworzenie dokumentu „Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego”. Zawiera on szczegółową analizę zasobów Powiatu Hajnowskiego i perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii. Poza tym projekt umożliwił szeroką wymianę doświadczeń niemieckich opartych na wdrażaniu odnawialnych źródeł energii w ich kraju.

         Po zakończeniu pierwszego projektu partnerzy uznali, że istnieje potrzeba kontynuacji działań w celu wspierania rozwoju energetyki odnawialnej na Podlasiu. Strona polska wykazała szczególne zainteresowanie utworzeniem Centrum Energii Odnawialnej wzorowanego na podstawie doświadczeń niemieckich. Tego typu agencje są szeroko rozpowszechnione na terenie Bawarii i pełnią funkcję doradczą dla lokalnych mieszkańców, samorządów i instytucji oraz firm działających w dziedzinie oze stymulując tym samym rozwój „zielonej energii” w regionie. Wynikiem tych dążeń jest projekt pn. „Centrum kompetencji energii odnawialnej i efektywności energetycznej na Podlasiu: Powiat Hajnowski i Powiat Białostocki”, w którym partnerami zostali: Stowarzyszenie „Energievision Frankenwald e.V”, Białostocki Obszar Funkcjonalny i Powiat Hajnowski. Powołanie Centrum Energii Odnawialnej jest innowacyjnym działaniem na terenie Polski, które ma wspierać praktyczne wdrażanie odnawialnych źródeł energii dla dobra całego regionu, jak i jego indywidualnych mieszkańców.