Źródło dofinansowania

Europejska Inicjatywa Ochrony Klimatu EUKI

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec