Beneficjenci projektu

Stowarzyszenie „Energievision Frankenwald e.V.”

Powiat Hajnowski

Stowarzyszenie „Białostocki Obszar Funkcjonalny”