Program „Mój Prąd” znowu działa!

Od dnia 1 lipca 2021 r. rusza już trzecia edycja programu „Mój Prąd”, na który przeznaczono budżet w wysokości 500 mln zł. Przyjmowanie wniosków trwać będzie do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków.

Najważniejsze warunki trzeciego naboru to:

  • dofinansowanie do 3 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych,
  • dofinansowanie instalacji o mocy od 2 do 10 kW, która jest zakończona i podłączona do sieci, a wyprodukowany prąd jest wykorzystywany na cele mieszkaniowe
  • instalacja została wykonana nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r.
  • instalacja nie jest rozbudową wcześniej wykonanej inwestycji
  • wnioski będą składane wyłącznie drogą elektroniczną.