Program „Ciepłownictwo Powiatowe” już przyjmuje wnioski!

1 października br. ruszył  nabór na nowych zasadach do programu „Ciepłownictwo Powiatowe”. Celem programu  jest ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza. Jest to szansa dla samorządów lokalnych, by jeszcze efektywniej wykorzystywały możliwości ciepłowni i zmniejszały koszty utrzymania systemu.

Całkowity budżet programu wynosi 500 mln zł, z czego 150 mln zł zarezerwowano na dotacje, a 350 mln zł na zwrotne formy dofinansowania.

Program „Ciepłownictwo Powiatowe” oferuje wsparcie dla szeregu przedsięwzięć, które mają na celu ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery, zwiększenie efektywności systemów ciepłowniczych, modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Na finansowanie mogą też liczyć inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej, w tym w szczególności te w których do produkcji energii wykorzystuje się OZE, ciepło odpadowe, ciepło pochodzące z kogeneracji, paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Dokładne informacje odnośnie programu w zakładce Źródła finansowania!

Źródło:http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1651,ruszyl-nabor-wnioskow-do-programu-cieplownictwo-powiatowe.html