Poznajemy doświadczenia niemieckie – wizyta studyjna w Bawarii

 

W dniach 10-14.02.2020 r. pracownicy Centrum Energii Odnawialnej uczestniczyli w  wizycie studyjnej u partnera niemieckiego w Bawarii. Podczas wizyty odbyły się spotkania z ekspertami przedsiębiorstw oferujących urządzenia z zakresu odnawialnych źródeł energii: instalacje fotowoltaiczne w firmie IBC Solar oraz pompy ciepła w firmie Alpha – lnnotec. Eksperci przedstawili różnego rodzaju urządzenia i wyjaśnili możliwości ich praktycznego zastosowania, zwrócili uwagę na elementy i charakterystykę techniczną urządzeń istotną ze względu na ich  efektywność i trwałość. Ciekawym elementem spotkań była możliwość zobaczenia, w jaki sposób firmy poddają ocenie jakościowej zarówno same części instalacji, jak i pracy wykonywanej przez ekipę produkcyjną, by móc zagwarantować najwyższą jakość produktu udostępnianego do sprzedaży na rynku krajowym i międzynarodowym. Niezwykle istotne były opinie ekspertów nabyte w związku z doświadczeniami praktycznymi, które zostały wyjaśnione na konkretnych przykładach z życia. Równie ciekawe spotkanie zapewniła firma Rolf Weber Gruppe – producent kamer termowizyjnych do oceny energetycznej budynku, której przedstawiciel w interesujący sposób poinstruował uczestników  delegacji, na co zwrócić uwagę kupując kamerę termowizyjną i jaki model wybrać w zależności od potrzeb. Pracownicy centrum mogli przetestować poszczególne kamery i zaobserwować różnice w ich funkcjonowaniu. Duże wrażenie pozostawiła wizyta w bioenergetycznej wsi Selbitz, której budynki są ogrzewane przy wykorzystaniu lokalnej sieci ciepłowniczej na zrębki drewniane pochodzące od właścicieli lasów z najbliższej okolicy. Dodatkowym atutem wizyty studyjnej było poznanie projektu edukacyjnego realizowanego przez Stowarzyszenie Energievision e.V. pt. „Klimamacher”. Koordynatorzy projektu podzielili się swoimi doświadczeniami w pracy z młodzieżą szkolną i sposobów przekazywania wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz działań na rzecz ochrony klimatu. Poznaliśmy wiele inspirujących pomysłów i aktywizujących metod nauczania, które będziemy chcieli wykorzystać w działalności edukacyjnej Centrum.