Podsumowanie doradztwa w Gminie Narewka

We współpracy z Urzędem Gminy w Narewce zorganizowaliśmy dnia 08.04.2021 r. spotkanie doradcze dla mieszkańców gminy. W trakcie indywidualnych konsultacji mieszkańcy mogli wyjaśnić swoje wątpliwości  dotyczące trwającego naboru grantowego na instalacje fotowoltaiczne w ramach konkursu „Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Narewka”. Doradca energetyczny CEO obliczał zainteresowanym wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną oraz wyjaśniał zasadność dostosowania wielkości instalacji do faktycznych potrzeb danego gospodarstwa domowego. Mieszkańcy otrzymali również kontakty do podlaskich firm instalacyjnych znajdujących się w bazie Centrum Energii Odnawialnych, do których mogą zwrócić się w sprawie wykonania instalacji. Ponadto mieszkańcy planujący wymianę pieca lub termomodernizację uzyskali informację odnośnie zasad funkcjonowania programu „Czyste Powietrze”, składania wniosku, dokumentów niezbędnych do wniosku o płatność. Z pomocy Centrum  skorzystało 15 osób.