Panele fotowoltaiczne dla mieszkańców Hajnówki!

Gmina Miejska Hajnówka ogłosiła w dniu dzisiejszym informację o naborze na instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Hajnówki. Projekt miejski pn. „Produkcja zielonej energii w mieście Hajnówka na bazie indywidualnych instalacji fotowoltaicznych” uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPOWP 2014-2020.

Zgodnie z ogłoszonym regulaminem nabór będzie trwał od 5 maja 2021 r. od godz. 7.30 do 31 maja 2021 r. do godz. 15.30.  Jest to wystarczająco dużo czasu, żeby wypełnić i skompletować wniosek oraz niezbędne załączniki.

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa w Centrum Energii Odnawialnej – mogą tu Państwo bezpłatnie uzyskać „Kartę weryfikacji technicznej dla instalacji fotowoltaicznej” oraz pomoc przy wypełnianiu wniosku.

Przed zgłoszeniem się do naszego biura prosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów:

– umowy z PGE lub podanie informacji o wartości mocy umownej

– rachunku z PGE z informacją o zużyciu energii za rok 2020 lub 2019 (nie starsze niż 2 lata do dnia złożenia wniosku) lub  potwierdzenie zużycia z PGE za ostatnie 3 miesiące (wyłącznie w przypadku braku zużycia)

– wykonanie zdjęć (mogą być ma telefonie komórkowym):

  • elewacji budynku, gdzie planowany jest montaż instalacji
  • rozdzielni głównej (otwartej)
  • miejsca planowanego montażu falownika

Ze względu na duże zainteresowanie pomocą prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania. Nasz nr telefonu: 85 682 21 69