Kontakt

Adres siedziby Fundacji
ul. Świętojańska 24
15-277 Białystok

Biuro w Hajnówce
ul. 3 Maja 25a
17-200 Hajnówka