Jesień przywita nas podwyżką rachunków za prąd

Od  1 października b.r. czeka nas niestety wzrost opłat za rachunki za prąd związany z tzw. opłatą mocową. Zostanie ona doliczona do opłaty dystrybucyjnej w każdym rachunku za energię elektryczną. Na dzień dzisiejszy nie ma informacji, jaki to będzie koszt. Ma go określić Urząd Regulacji Energetyki w terminie do 30 września danego roku i podana stawka obowiązywać będzie przez najbliższy rok kalendarzowy.  Nowa opłata zostaje wprowadzona na podstawie Ustawy o rynku mocy uchwalonej pod koniec 2017 r. i według założeń ustawodawcy fundusze pozyskane od użytkowników mają sfinansować modernizację elektrowni oraz zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju, czyli zapewnić stałe dostawy prądu.

Przy okazji warto przeanalizować, z jakich części  składa się rachunek za energię elektryczną. Dwa główne elementy to opłata za obrót i dystrybucję. Opłata za obrót dotyczy kosztów związanych z faktycznym zużyciem przez nas energii, natomiast opłata za dystrybucję, zwana też opłatą przesyłową, dotyczy obciążeń za korzystanie z sieci przesyłowych dostarczających energię z elektrowni. Na sumę opłat zawartych w taryfie dystrybutora składają się z kolei następujące parametry:

– opłata przesyłowa stała, zależna od rodzaju zainstalowanego układu pomiarowego (jedno lub trójfazowego). jest ona niższa przy układzie jednofazowym i wyższa przy układzie trójfazowym.

– opłata przesyłowa zmienna uzależniona od wysokości zużytej energii

– opłata OZE całodobowa, która ma na celu wspieranie producentów zielonej energii

– opłata końcowa, która jest zawsze opłatą stałą, niezależna od wykorzystanej energii

– opłata abonamentowa zawierająca koszty związane z przygotowaniem rachunków, odczytem licznika itp.