Instalacja fotowoltaiczna. Podstawowe wymagania zapewniające bezpieczeństwo eksploatacji.