Edukacja

Jednym z naszych celów jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez szerzenie informacji dotyczących efektywności energetycznej i technologii OZE. Edukacja przyszłych pokoleń ma dla nas niezwykle istotne znaczenie, w związku z tym prowadzimy kampanie informacyjne oraz warsztaty edukacyjne w szkołach skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Aktywnie wspieramy także jednostki samorządu terytorialnego w procesie edukacji ekologicznej poprzez organizację warsztatów oraz udział w imprezach lokalnych. W najbliższej przyszłości oprócz wydarzeń stacjonarnych chcemy uruchomić webinary oraz szkolenia e-learningowe, co pozwoli nam w jeszcze większym stopniu realizować nasz cel, jakim jest aktywizacja mieszkańców i podnoszenie świadomości w zakresie odnawialnych źródeł energii.