Centrum Energii Odnawialnej – powołane!!!

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) i Starostwo Powiatu Hajnowskiego wspólnie powołało Centrum Energii Odnawialnej, działające na obszarze powiatu białostockiego i powiatu hajnowskiego.

25 listopada 2019 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie w trakcie którego nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień dotyczących współpracy nowo powstałego Centrum z jego partnerami. Do projektu przystąpiło 28 instytucji i organizacji m.in. Politechniki Białostockiej, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości, Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska, a także samorządów wchodzących w skład powiatu białostockiego i hajnowskiego.

Projekt w ramach, którego powstało Centrum Energii Odnawialnej będzie realizowany do końca przyszłego roku. Środki na jego realizację pochodzą z Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI i Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec. Całkowita wartość projektu to prawie 335 tysięcy euro, z tego 89% z EUKI.

Celem projektu jest utworzenie niezależnego centrum doradztwa w zakresie odnawialnych źródeł energii dla samorządów lokalnych, instytucji, firm i osób prywatnych, a także koordynowanie systemu zarządzania energią w gminach powiatów hajnowskiego i białostockiego. Organizowane będą też spotkania z ekspertami dla osób zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi, solarnymi, pompami ciepła oraz termomodernizacją budynków. Kolejne zadania to edukacja mieszkańców zakresie odnawialnych źródeł energii oraz doradztwo odnośnie możliwości dofinansowania instalacji OZE z funduszy krajowych i unijnych. Zgłaszający się do Centrum będą mogli liczyć na nieodpłatną ocenę stanu budynku pod kątem aktualnego zużycia energii oraz propozycję rozwiązań energooszczędnych.

Naszym celem jest połączenie różnych instytucji dla dobra edukacji i doradztwa dotyczącego odnawialnych źródeł energii – mówiła otwierając spotkanie Dorota Perło – dyrektor biura Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podkreślał: walczymy o to by oddychać czystym powietrzem. Wyliczał także wzrost kosztów energii w przyszłym roku w gminach zrzeszonych w stowarzyszeniu BOF – nawet o 40%.

Prorektor Joanna Ejdys, absolwentka kierunku ochrona środowiska na PB, mówiła: Wierzę w sukces tego przedsięwzięcia z punku widzenia ekonomicznego i oddziaływania na środowisko.

Andrzej Skiepko – Starosta Powiatu Hajnowskiego, realizującego wspólnie z BOF-em projekt dodawał: Powiat Hajnowski od kilku lat współpracuje z Fundacją EuroNatur z Niemiec, a efektem jest szczegółowy raport przygotowany dla wszystkich gmin powiatu dotyczący zasobów odnawialnych źródeł energii.

Martin Kastner ze Stowarzyszenia Energievision Frankenwald działającej od 2008 roku w Północnej Bawarii na rzecz rozwoju wykorzystania odnawialnej źródeł energii: W ostatnim czasie na terenie Bawarii nastąpił rozwój OZE. Naszym celem było takie działanie, by przyczyniło się to do rozwoju całego regionu. Szczególnie rozwijają się projekty związane z energią słoneczną i wiatrową – 40% energii produkowanej w Niemczech pochodzi z odnawialnych źródeł, 50% instalacji należy do osób prywatnych i prywatnych firm.

Podczas spotkania dr inż. Helena Rusak z Wydziału Elektrycznego mówiła o opłacalności odnawialnych źródeł energii w obiektach budowlanych. A wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć przedstawił inwestycje OZE na swoim terenie. Znajduje się tam 1800 zamieszkałych nieruchomości z czego ponad 400 wyposażonych zostało w systemy oparte na odnawialnych źródłach energii. W przeprowadzonej ankiecie kolejnych prawie 500 mieszkańców zgłosiło chęć instalacji OZE, najwięcej na fotowoltaikę. Wkrótce obok Urzędu Gminy stanie stacja do ładowania samochodów elektrycznych.