CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ NA FESTIWALU „DŻEREŁA” W CZEREMSZE

Pracownicy naszego Centrum Energii Odnawialnej 12 września 2020 r. wzięli udział w festiwalu „Dżereła – Ukraińskie tradycje i transformacje” organizowanym przez Związek Ukraińców Podlasia i Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze. Zainteresowani mieszkańcy mogli porozmawiać z doradcami na temat energooszczędnych rozwiązań, które planują zrealizować w swoich domach. Dużym zainteresowaniem cieszą przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, o którego zaletach coraz więcej osób jest już przekonanych. Mieszkańcy podkreślają, że istnieje potrzeba wsparcia osób prywatnych w przypadku otrzymania dofinansowania przez urzędy gmin ze środków unijnych. Obecne warunki konkursu zakładają, że mieszkańcy samodzielnie wybierają firmę wykonawczą oraz muszą dopilnować całego procesu instalacyjnego oraz jego udokumentowania. Centrum Energii Odnawialnej  już dzisiaj deklaruje pomoc wszystkim zainteresowanym w tym zakresie!

Ponadto kilka osób zwróciło się do nas  z pytaniami odnośnie zmiany systemu ogrzewania na bardziej ekonomiczne i komfortowe, nie wymagające angażowania pracy własnej.

Wszyscy mieszkańcy uzyskali również informację na temat możliwości dofinansowania planowanych inwestycji ze środków krajowych – programu „Czyste powietrze” oraz unijnych.

To jednak nie koniec naszego wsparcia – jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji i dokładnych wyliczeń do zaproponowanych rozwiązań, które mieszkańcy otrzymają w formie elektronicznej na swoje maile. Oczywiście zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami w biurze Centrum Energii Odnawialnej, które mieści się w Hajnówce przy ul. 3 Maja 25 a (teren Zespołu Szkół Zawodowych, w głębi podwórza).

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa było to nasz pierwszy udział  w lokalnej imprezie, które potwierdza, że warto „wyjść do ludzi”. Daje to dodatkową szansę na kontakt z nami i uzyskanie fachowej pomocy w zakresie nowych technologii. Z korzyścią ekonomiczną dla naszych mieszkańców i otaczającego nas środowiska przyrodniczego. Teraz czas na kolejne gminy! Będziemy śledzić kalendarze wydarzeń w gminach i za zgodą organizatorów w nich uczestniczyć.