Bezpłatne szkolenie online dla Instalatorów paneli fotowoltaicznych

Zapraszamy do udziału w ostatnim już w tym roku bezpłatnym webinarium  nt. „Aktualnych wymagań w zakresie budowy  i bezpieczeństwa eksploatacji  instalacji PV” organizowanym przez Centrum Energii Odnawialnej w ramach projektu „Establishment of a Competence Centre for renewable energy and energy efficiency in the Podlasie region: the counties of Hajnówka and Białystok”.

Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu EUKI oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska, Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego Niemiec.

Termin szkolenia: 26 listopada 2020 roku, godz. 8.30 – 11.00.

Prowadzący szkolenie: dr inż. Marcin Sulkowski

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawy prawne
  2. Wymagane wyposażenie instalacji PV
  3. Ochrona przeciwporażeniowa oraz przeciwprzepięciowa instalacji PV
  4. Badania odbiorcze instalacji PV

Szkolenie będzie prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM, szczegółowe dane dostępowe zostaną przekazane osobom które zgłoszą swój udział.

Formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o czytelne wypełnienie i przesłanie skanem formularza zgłoszeniowego do dnia 25.11.2020 r., mailem na adres: k.poskrobko@bof.org.pl lub oryginał pocztą na adres: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Adama Mickiewicza 74 lok. 6, 15-232 Białystok.