Bezpłatne doradztwo CEO w Gminie Białowieża

Dnia 10.05.2021 r. w godz. 10.00 – 14.00 pracownicy Centrum Energii Odnawialnej są dostępni dla mieszkańców  w Centrum Aktywności Lokalnej w Białowieży (dawna Galeria Sarenka).

Oferujemy pomoc w zakresie:

– merytorycznego doradztwa przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy Białowieża  i w programie „Czyste Powietrze”

– sporządzenia koncepcji instalacji fotowoltaicznej dla konkretnego budynku

– merytorycznej oceny ofert przedstawionych przez wykonawców

–  informacji na temat firm instalacyjnych działających w woj. podlaskim

– ogólnego doradztwa na temat instalacji fotowoltaicznych, solarnych, wymiany kotłów

–  przygotowania poprawnej dokumentacji do rozliczenia zadań

Serdecznie zapraszamy!