Bezpłatne doradztwo CEO w Gminie Narewka

Dnia 08.04.2021 r. w godz. 10.00 – 14.00 pracownicy Centrum Energii Odnawialnej są dostępni dla mieszkańców w Urzędzie Gminy Narewka (sala konferencyjna).

Oferujemy pomoc w zakresie:

– merytorycznego doradztwa przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy Narewka  i w programie „Czyste Powietrze”

– sporządzenia koncepcji instalacji fotowoltaicznej dla konkretnego budynku

– merytorycznej oceny ofert przedstawionych przez wykonawców

–  informacji na temat firm instalacyjnych działających w woj. podlaskim

– ogólnego doradztwa na temat instalacji fotowoltaicznych, solarnych, wymiany kotłów

-przygotowania poprawnej dokumentacji do rozliczenia zadań

Serdecznie zapraszamy!