Spacer z kamerą termowizyjną po mieście Hajnówka

Program „Zielony transport publiczny”

ikona czyte powietrze

Rozpoczęcie naboru wniosków w programie „Czyste powietrze” dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Ulotki promujące podlaskie firmy instalacyjne

Relacja z festynu „I tam żywuć ludzi” w Grabowcu

CEO na festynie „I tam żywuć ludzi” w Grabowcu!

Program „Ciepłownictwo Powiatowe” już przyjmuje wnioski!

Szansa na wsparcie dla przedsiębiorców w programie „Energia plus”

CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ NA FESTIWALU „DŻEREŁA” W CZEREMSZE

Promocja OZE na Festiwalu Dżereła w Czeremsze!