1 lipca 2021- Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków