1 lipca 2021- Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

1 lipca 2021- Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić
wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz
posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl 
naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania
paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy.

Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca deklarację musisz
złożyć w terminie 14 dni.

Nie masz dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego?

Deklarację możesz złożyć we właściwym dla miejsca budynku Urzędzie gminy osobiście lub listownie.